Satu Bengkel Semakan dan Pemurnian Kurikulum  Program Diploma Teknologi Makmal Perubatan telah berjaya diadakan oleh Pusat Pengajian Diagnostik dan Bioperubatan pada 11 dan 12 november 2014. Bengkel ini bertujuan menyemak dan memurnikan kurikulum program DTMP selaras dengan Transformasi Pendidikan Malaysia.

Program ini dikendalikan oleh dua orang panel jemputan khas iaitu, Prof. Madya Pim Chau Dam, Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia dan Puan Evana Binti Kamarudin, Pensyarah Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Teknologi MARA.

IMG 20141112 152629 IMG 20141112 152934IMG 20141112 152951

Cetak E-mel