Visi Misi
       
       

Visi

Faculty Sains Kesihatan  berhasrat untuk menjadi satu pusat kecemerlangan akademik melahirkan ahli kesihatan profesional yang holistik

       
       

Misi

Melahirkan graduan sains kesihatan yang berperadaban dan berkemahiran selari dengan keperluan komuniti melalui kecemerlangan akademik dan penyelidikan 

 

 

 

Cetak E-mel